seti

Część analogowa podsystemu telekomunikacyjnego

Informacje wymieniane pomiędzy satelitą a stacją naziemną mają postać analogową. W module transceivera (urządzenia będącego nadajnikiem i odbiornikiem satelity) bądź odbiornika naziemnego, następuje odfiltrowanie i zamiana sygnału analogowego na cyfrowy. Sygnał cyfrowy na pokładzie satelity jest wstępnie dekodowany i przesyłany do komputera pokładowego, OBDH, lub podsystemu zasilania, EPS. Komputer pokładowy odpowiedzialny jest za odbiór informacji i podejmowanie na ich podstawie decyzji. Zanim sygnał trafi do trasnceivera musi przejść przez tor analogowy systemu telekomunikacyjnego satelity. Tor analogowy obejmuje odcinek łączący anteny i transceiver.

Sygnał wysyłany do satelity jest odbierany przez 4 anteny niskiego zysku (Low Gain Antenna) i sumowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu ESEO może odbierać sygnały z każdego kierunku co znacząco poprawia bezpieczeństwo misji. W dalszej części, sygnał jest rozdzielany na dwa kanały, A i B, dzięki czemu wzrasta niezawodność toru. Sygnał trafiający do transceivera musi mieć odpowiedni poziom, aby dalsza obróbka przebiegała prawidłowo. W tym celu w każdym z kanałów zastosowano wzmacniacz niskoszumny (LNA). Wzmacniacz tego typu wprowadza niewielkie zakłócenia co jest bardzo istotne ze względu na niski poziom odebranego sygnału względem szumu.

Podczas nadawania, sygnał jest także przesyłany dwoma kanałami, A i B. w zależności od wybranej prędkości, do jednej z 4 anten LGA bądź do anteny wysokiego zysku (High Gain Antena) , odpowiednio dla niskiej i wysokiej szybkości transmisji. Jeśli wybrano wolny transfer (z wykorzystaniem LGA) sygnały w jednym z aktywnych kanałów (A lub B) trafiają do wzmacniacza mocy (Power Amplifier). Po wzmocnieniu są przesyłane do przełącznika, który kieruje sygnał na odpowiednią antenę (w zależności od ustawienia satelity względem Ziemi). W przypadku szybkiej transmisji danych sygnały są wzmacniane przez PA i przesyłane bezpośrednio do HGA.

Podsumowując, transmisja będzie się odbywać trzema jednokierunkowymi, niezależnymi torami:
  • od anten LGA do transceivera (odbiór),
  • od transceivera do anten LGA (wolna transmisja, nadawanie),
  • od transceivera do anteny HGA (szybka transmisja, nadawanie).

W skład poszczególnych torów wchodzą następujące elementy mikrofalowe: dzielniki (ang. dividers), sumatory (ang. combiners), wzmacniacze (PAs i LNAs), przełącznik (ang. switch) oraz okablowanie przeznaczone do pracy z wysokimi częstotliwościami wraz ze złączami (ang. connectors).

Grzegorz Nagler
Damian Wydymus

© Copyright 2006 SSETI
Mapa strony |